Tanıtım

03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi gereğince kurulan üniversitemizde halen, 17 Fakülte, 1 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı ve 15 Meslek Yüksekokuluna destek hizmeti vermekte ve yönlendirici ve denetleyici bir çalışma anlayışı ile tüm öğrencilerimize hizmet sunmaktayız...

Daire başkanlığımız üniversitemiz Taşlıçiftlik yerleşkesinde bulunan rektörlük binasında hizmet vermekte olup bu yerleşkede bulunan akademik birimlerimizin öğrenci iş ve işlemleri daire başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca İl merkezindeki Ali Şevki Erek yerleşkesinde ve ilçelerde hizmetini sürdüren akademik birimlerimiz ile enstitülerimiz öğrencilerine ait iş ve işlemleri, daire başkanlığımız koordinatörlüğünde kendi bünyelerinde kurulan öğrenci işleri birimleri tarafından yürütülmektedir.


 

http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.