Yatay Geçiş

Diğer üniversitelere Yatay Geçiş başvurusu yapacak olan öğrencilerimiz için belgeler


Yatay Geçiş Yöntemleri

 1. Akademik Ortalama ile Yatay Geçiş

 1. Kurum İçi Yatay Geçiş(Akademik Ortalamaya Göre)
 • Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversitemiz içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
 • Aynı düzeyde, eşdeğer diploma programları arsında yatay geçiş için öğrencinin genel not ortalaması en az 100 üzerinden 60 olması ve Disiplin cezası almamış olmak gerekir.
 • Aynı düzeyde ikinci öğretim diploma programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna (%10) girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 1. Kurumlar Arası Yatay Geçiş(Akademik Ortalamaya Göre)
 • Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 • Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.
 • (4)Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
 • Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması ve Disiplin cezası almamış olmak gerekir.
 • Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk dönemi ile son dönemine, lisans diploma programlarının ilk iki dönemi ile son iki dönemine yatay geçiş yapılamaz.
 1. Lisansüstü Yatay Geçiş
 • Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrencilerin lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmasıdır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge

 

 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda belirlenen kontenjan dahilinde başvuru yapılabilir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmakta, başarı vb. şart aranmamaktadır.
 • DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılmaktadır.
 • Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde1) Uygulama Esasları 12.01.20152023-2024 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları

2023-2024 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

Online Yatay Geçiş Başvuru Modülü Kullanım Kılavuzu


Yatay Geçiş Sonrası

Yatay Geçiş ile kayıt olunan üniversite öğrencinin eski üniversitesine resmi yazı ile yatay geçiş durumunu bildirir ve dosya isteğinde bulunur.

Eski üniversite bu yazıya istinaden öğrencin ayrılışını yapar ve dosyasını yeni üniversiteye gönderir.

Böylece öğrenci artık yatay geçişle kayıt olduğu üniversitenin öğrencisi olur.

Dönem başında ders kaydını yapar ve aktif öğrenci statüsü elde eder.

Ardından E-Devlet sistemi üzerinden burs/kredi nakil işlemini yapabilir.
http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.