Yatay Geçiş

YATAY GEÇİŞ

2020-2021 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

2019-2020 Bahar  Yarıyılı Yatay Geçiş Kayıt Duyurusu

Online Yatay Geçiş Başvuru Modülü Kullanım Kılavuzu


Yatay Geçiş Yöntemleri

1-Kurum İçi Yatay Geçiş(Akademik Ortalamaya Göre)

2020-2021 Kurum İçi Güz Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları


 • Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversitemiz içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
 • Aynı düzeyde, eşdeğer diploma programları arsında yatay geçiş için öğrencinin genel not ortalaması en az 100 üzerinden 60 olması ve Disiplin cezası almamış olmak gerekir.
 • Aynı düzeyde ikinci öğretim diploma programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna (%10) girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.


2-Kurumlar Arası Yatay Geçiş(Akademik Ortalamaya Göre)

2020-2021 Kurumlar Arası Güz Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları

 • Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 • Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.
 • (4)Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
 • Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması ve Disiplin cezası almamış olmak gerekir.
 • Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk dönemi ile son dönemine, lisans diploma programlarının ilk iki dönemi ile son iki dönemine yatay geçiş yapılamaz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge


3-Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde-1)

2020-2021 Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) Güz dönemi LİSANS Kontenjanları 

2020-2021 Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) Güz dönemi ÖNLİSANS Kontenjanları

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda belirlenen kontenjan dahilinde başvuru yapılabilir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmakta, başarı vb. şart aranmamaktadır.
 • DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılmaktadır.
 • Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.4-Ek madde (2) Yatay geçiş

 • 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmakta olan ve 2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmasıdır. 

2020-2021 Eğitim-öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Madde 2 Yatay Geçiş Kontenjanları

2019-2020 Ek Madde-2 Yatay Geçiş Başvuruları

Ek Madde 2 Uyarınca Mısır ve Suriye' den yapılabilecek yatay geçiş işlemlerine ilişkin esaslar.

Ek Madde 2 Uyarınca Yemenden yapılabilecek yatay geçişler.

2020-2021 Ek Madde 2 Yatay Geçiş Düzenlemeleri5-Lisansüstü Yatay Geçiş

2020-2021 Lisansüstü Güz Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları

 • Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrencilerin lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmasıdır.http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.