Mezuniyet İşlemleri-Ayrılma

  • ANA SAYFA
  • ÖĞRENCİ
  • MEZUNİYET İŞLEMLERİ-AYRILMA


Üniversitemizde mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olan öğrencilerimizin diplomaları mezuniyetlerini takiben hemen düzenlenmekte ve teslim edilmektedir.

Mezuniyet koşullarını tamamladıktan sonra diplomanızı almak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (İlçelerde ilgili Öğrenci İşlerine) Öğrenci Kimliğinizi teslim edip "İlişik Kesme Belgenizi" alarak ilgili birimlere imzalatmanız gerekmektedir.

NOT : Eğer diploma, başkası tarafından alınacaksa mutlaka noterden onaylı vekaletname gerekmektedir.


Diplomasını veya Geçici Mezuniyet belgesini kaybeden öğrencilerin yapmaları gereken işlemler

  • Geçici mezuniyet belgesini kaybeden öğrenciler yerel bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan ilan (veya dekont) ve bir dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (İlçelerde ilgili Öğrenci İşlerine) gelerek diplomalarını alabilirler.
  • Diplomasını kaybeden öğrenciler Ulusal bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan zayi ilanı ve bir dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (İlçelerde ilgili Öğrenci İşlerine) müracaat edilmesi halinde öğrencilere ikinci nüsha diploma hazırlanarak verilir. 

Not: Öğrenciler diploma veya geçici mezuniyet belgelerini şahsen veya noter vekaleti verdikleri kişiler aracılığı ile alabilirler. (noter vekaleti verilen kişiler vekalet belgesinin aslı ile geçici mezuniyet belgesi alınmış ise belgenin aslını yanlarında getirmek zorundadır)

http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.