2021-2022 Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınavları

2021-2022 Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınavları

  •  6 Temmuz 2022 Çarşamba
  •  1780 Görüntüleme
  •  Yazdır

2021-2022 Öğretim Yılı Bahar yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin Ek Sınavları

Kayıtlı olduğu programdan azami öğrenim sürelerinde mezun olamamış, 2021-2022 Bahar yarıyılı sonu itibariyle azami süreyi doldurmuş ve mezuniyet için gerekli tüm derslerini almış; ancak mezun olabilmek için başarısız (devamsızlıktan kaldığı dersler dahil) dersi/dersleri kalmış olan öğrencilerimiz bu dersleri için ek sınavlara girebileceklerdir.

Hiç almadığı dersi/dersleri bulunan öğrenciler ek sınavlara giremezler, girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.

Mezun olabilmek için sadece başarısız dersi/dersleri kalan öğrencilerimizin; 12-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden Başvuru İşlemleri>Ek Sınav Başvuru V2 ekranından Ek Sınavlar için ders seçimlerini yaparak başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru yapmış olan öğrencilerin ders kayıt kontrolleri ve onayları ilgili birimler tarafından yapılacaktır.

Öğrencilerimiz başvurularını yaptıktan sonra bölümleri ile irtibata geçerek bölümlerinin belirleyeceği tarih ve yerde sınavlarına gireceklerdir.

Ek sınavlar için başvuru tarihleri: 12-17 Temmuz 2022

1. Ek sınavlar: 18-22 Temmuz 2022

2. Ek sınavlar: 25-29 Temmuz 2022

Not: 2547 sayılı kanunun 5/ı maddesi kapsamındaki dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili) ile enformatik derslerinin sınavları sinav.gop.edu.tr üzerinden 22 Temmuz 2022 ve 29 Temmuz 2022 tarihlerinde online olarak yapılacaktır.

Azami Süreler

Program

Normal Süre (Yıl)

Azami Süre (Yıl)

Önlisans

2

4

Lisans

4

7

5

8

6

9

“Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.”
http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.