Depremden Etkilenen Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine İlişkin OHAL Kararnamesi

Depremden Etkilenen Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine İlişkin OHAL Kararnamesi

 •  3 Mart 2023 Cuma
 •  2852 Görüntüleme
 •  Yazdır

03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında,

 1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak;
  1. Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler,
  2. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler,
  3. Olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrenciler,

katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulmuştur.

 1. Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıtlı;
  1. Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören birinci öğretim öğrencileri ilgili programın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/ç maddesindeki süreler içerisinde katkı payı ödemediklerinden, programın süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı,
  2. Önlisans, lisans ve lisansüstü (tezli/tezsiz) eğitim gören ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti,
  3. Olağanüstü hal bölgesinde ikamet eden ve bu bölgedeki Devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretini,

ödemeyecektir.

 1. Tahsil edilmiş 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilecektir. 

 

Bu kapsamda öğrencilerimizin;

 1. Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak iletişim bilgileri kısmına kendilerine ait IBAN bilgilerini kaydetmeleri,
 2. Harç iade dilekçesi, 
 3. Kendisi veya ailesinin OHAL kapsamındaki illerde ikamet ettiğine dair belge,

ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Belgeler şahsen, posta/kargo ile gönderilebileceği gibi e-posta ile de ulaştırılabilir.

* Tezsiz lisansüstü program öğrencilerinin enstitüye başvurmaları gerekmektedir.


*** Başvurular alındıktan sonra gerekli incelemeler yapılacak ve iade yapılması uygun olanların iade işlemi başlatılacaktır. Sürecin tamamlanma süresi, kontrol, inceleme ve banka aşamalarına bağlıdır. Bilginize...
Bilgi için:
Telefon: 03562521616 ‘dan dahili: 1255 

Lisansüstü (tezsiz) için03562521616 ‘dan dahili: 3187 - 3184


E-Posta: ogrenci@gop.edu.tr

 HARÇ İADE DİLEKÇESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.