2022-2023 Bahar Yarıyılı Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınavları

2022-2023 Bahar Yarıyılı Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınavları

  •  1 Ağustos 2023 Salı
  •  1717 Görüntüleme
  •  Yazdır

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin Ek Sınavları

Kayıtlı olduğu programdan azami öğrenim sürelerinde mezun olamamış olan son sınıf öğrencilerimiz kalan dersleri için (başarısız/devamsız ve hiç almadıkları) ek sınavlara girebileceklerdir.

Öğrencilerimizin; 1-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden Başvuru İşlemleri>Ek Sınav Başvuru V2 ekranından Ek Sınavlar için ders seçimlerini yaparak başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru yapmış olan öğrencilerin ders kayıt kontrolleri ve onayları ilgili birimler tarafından yapılacaktır.

Öğrencilerimizin, başvurularını yaptıktan sonra bölümleri ile irtibata geçerek sınav tarihlerini öğrenmeleri ve ders sorumlusu öğretim elemanının belirleyeceği sınav yöntemi (dersin özelliğine göre online sınav, ödev, yüz yüze sınav veya değerlendirmesi uygulama sonucunda yapılan dersler için gerekli olan uygulamanın yapılması) ile sınavlara girmeleri gerekmektedir. 

Ek sınavlar için başvuru tarihleri: 1-6 Ağustos 2023

1. Ek sınavlar: 7-11 Ağustos 2023

2. Ek sınavlar: 14-18 Ağustos 2023


Azami Süreler

Program

Normal Süre (Yıl)

Azami Süre (Yıl)

Önlisans

2

4

Lisans

4

7

5

8

6

9

“Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.”
http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.