2019-2020 Bahar Dönemi YÖK Kayıt Dondurma Duyurusu!

2019-2020 Bahar Dönemi YÖK Kayıt Dondurma Duyurusu!

 •  2 Nisan 2020 Perşembe
 •  1754 Görüntüleme
 •  Yazdır

Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2020 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu; 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Kayıt Dondurması ve Lisansüstü Eğitimde Tez Aşamasında Olan Öğrenciler İçin aşağıdaki önemli kararları almıştır.

Kurul kararı için tıklayınız.

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurulumuz tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla:

 1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,
 2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;
  1. Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,
  2. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,
  3. Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine
 3. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına,

karar verilmiştir.

Not: 1) Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sisteminde(obs.gop.edu.tr) “Başvuru İşlemleri" altında "Kayıt Dondurma Başvurusu” modülünden kayıt dondurma taleplerini iletebileceklerdir.

2) İlgili Yükseköğretim Kurulu kararı Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin pandemi dolayısı ile olası mağduriyetlerinin giderilmesi için alındığından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.