2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavlar

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavlar

  •  23 Kasım 2020 Pazartesi
  •  9777 Görüntüleme
  •  Yazdır

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

COVID-19 pandemi süreci sebebiyle Üniversitemizde 2020-2021 Güz yarıyılı Ara sınavları uzaktan öğretim şeklinde UZEM portal üzerinden yapılacaktır. Buna göre;

 

  1. Ara (Vize) Sınavlar;

  1. 28 Kasım-6 Aralık 2020 tarihleri arasında UZEM portal üzerinden, öğretim elemanınca belirlenecek “Ara Sınav Ödevi” olarak (Ödev, proje, açık uçlu soru, ders anlatımı, sunum, online video veya sesli sunum, öğretim elemanının belirleyeceği ölçme araçları, ders veya etkinlik planı, vb.) yöntemlerle yapılacaktır.

  2. 5/i dersleri; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. Maddesi'nin (ı) Bendi gereği okutulması zorunlu olan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili", "Yabancı Dil" dersleri ile “Enformatik” derslerinin sınavlarının 7-10 Aralık 2020 tarihlerinde Üniversitemiz Online Sınav Sistemi uygulaması kullanılarak merkezi olarak çoktan seçmeli online sınav şeklinde yapılacaktır. Detaylı bilgi üniversitemiz web sayasından duyurulacaktır.

  1. Ara sınavların yapılış şekli ve sınav takvimi Akademik birimlerimizin kendi web sayfalarında öğrencilere duyurulacaktır. Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları akademik birimin web sayfasından ilgili duyuruları takip edebilirler.
  2. Öğrencilerimiz; vize notlarının değerlendirilebilmesi için “Ara Sınav Ödevi” olarak ifade edilen dosyaları, Uzaktan Eğitim Sisteminin ödev modülünden veya öğretim elemanlarımızın belirleyip duyuracağı diğer iletişim kanallarından belirtilen tarihe kadar göndereceklerdir.
  3. Ölçme Değerlendirme:

Araştırma Raporu / Proje Raporu: Ders kapsamında öğrencilerin hazırladığı araştırma önerisi, makale incelemesi, kitap incelemesi, proje gibi bir araştırma sürecinin raporlandığı çalışmalardır.

 

Değerlendirme Kriteri

 

 

Puan

1. Bilimsel metodolojiye uygunluk

(Araştırmayı planlama, farklı kaynaklardan yararlanma, araştırma sürecini plana göre gerçekleştirme, içeriği bilimsel sürece uygun sunabilme vb.)

50

2. Yazım kurallarına uygunluk

(Rapor yazım kurallarına uygun başlıklandırma, kaynak yazımı ve gösterme, içeriği yapılandırma vb.)

10

3. Özgünlük ve yaratıcılık

(Orijinal ve farklı nitelik taşıma, özgün mesaj tasarımı, yenilikçi olma vb.)

20

4. Türkçeyi doğru ve etkili kullanma

(Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uyma, anlaşılır ve açık ifade edebilme vb.)

10

5. Etik kurallara uygunluk

(Bilgilerin doğruluğu, kullanılan her türlü görsel, yazılı veya işitsel kaynaklara atıf yapma, intihal yapmama vb.)

10

 

Yazılı Ödev: Ders kapsamında öğrencilerin dersle ilgili hazırladığı her türlü tasarım, çizim, analiz, rapor gibi çalışmalardır.

 

Değerlendirme Kriteri

 

 

Puan

1. Alan bilgisi

(Bilgilerin doğruluğu, bilginin organize edilmesi ve sunumu vb.)

50

2. Yazım kurallarına uygunluk

(Rapor yazım kurallarına uygun başlıklandırma, kaynak yazımı ve gösterme, içeriği yapılandırma vb.)

10

3. Özgünlük ve yaratıcılık

(Orijinal ve farklı nitelik taşıma, özgün mesaj tasarımı, yenilikçi olma vb.)

20

4. Türkçeyi doğru ve etkili kullanma

(Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uyma, anlaşılır ve açık ifade edebilme vb.)

10

5. Etik kurallara uygunluk

(Bilgilerin doğruluğu, kullanılan her türlü görsel, yazılı veya işitsel kaynaklara atıf yapma, intihal yapmama vb.)

10

 

Açık Uçlu Soru: Ders kapsamında öğrencilere yöneltilen uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki sorulara verilen yanıtlardır.

 

Her Bir Soru İçin Değerlendirme Kriteri

 

 

Puan

1. Alan bilgisi

(Bilgilerin doğruluğu, bilginin organize edilmesi ve sunumu vb.)

40

2. Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme

(Üst düzey düşünme becerilerinden; yeni bir durumda bilgiyi kullanma, parçalara ayırma ve parçalar arasındaki ilişkileri bulma, yeni bir ürün ortaya koyma, bir ürünü belli ölçütlere göre değerlendirebilme vb.)

40

3. Türkçeyi doğru ve etkili kullanma

(Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uyma, anlaşılır ve açık ifade edebilme vb.)

20

 

Konu Anlatımı/ Sunum Yapma: Ders kapsamında verilen bir ödev kapsamında öğrencilerin etkileşimli ortamlarda yapmış oldukları konu anlatımı ve sunumdur.

 

Değerlendirme Kriteri

 

 

Puan

1. Alan bilgisi

(Bilgilerin doğruluğu, bilginin organize edilmesi ve sunumu, bilgilerin ilişkilendirilmesi, alana hakimiyet vb.)

40

2. Planlama ve organizasyon

(İçeriği organize edebilme, uygun görsel, işitsel veya görsel-işitsel materyal bulma vb.)

10

3. Materyal tasarımı

(Tasarım ilkelerine uyma, farklı duyulara hitap eden materyaller kullanma, Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uyma, anlaşılır ve açık ifade edebilme, uygun öğretim materyali tasarlama/kullanma vb.)

20

4. Sunum becerisi

(Sorulara cevap verebilme, beden dilini etkili kullanma, akıcı bir dil kullanma, Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma, konuyu ilgi çekici sunma, sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleme, zamanı etkili ve verimli kullanma vb.)

30

 

 

 

 
http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.